Oppgradering av uteområdet vårt

Barnehagen vår har gjennomgått en oppgradering av uteområdet. Vi har satt opp ballbinge med tilhørende grønt gress rundt på oversiden av barnehagen. På baksiden har vi satt opp en knallfin grillhytte. Båten vår har blii forvandlet fra en båt til en sjørøverskute :-)