Psykologisk førstehjelp

Barnehagen bruker programmet "grønne tanker, glade barn"

"Grønne tanker, glade barn" er et psykologisk materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Her skal vi hjlpe barn til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre og fremme evnen til egenomsorg og prososial atferd.

Grønne tanker, glade barn" kan hjelpe de voksne og barna i barnehagen til å snakke om og øve på å gjøre lure valg når følelsene og de automatiske tankene skaper vansker.