Betalingssatser

Vi følger de til enhver tid gjeldende maksimalprisene satt for barnehageplasser gitt av myndighetene.

Pr i dag koster en heldagsplass i Maristua kr 2910,- pr barn pr måned. I tillegg kommer matpenger på kr 300,- pr barn pr måned.

Det betales for 11 av årets 12 måneder. Juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon i hht Nittedal kommune sine satser. Pr i dag 30% reduksjon for barn nummer to, og 50% reduksjon for barn nummer tre eller flere.

Søskenmoderasjon gjelder ikke på matpengene.