Dugnader

Det å drive en liten foreldreeid barnehage, krever at de foresatte stiller opp på dugnad for å få gjort ulike vedlikeholdsoppgaver.

Vi praktiserer minimum en pliktig dugnad på våren og en på høsten.

Tidspunkt annonseres i god tid, og det er således god anledning for de foresatte å få planlagt dugnaden inn blandt sine andre aktiviteter.

Erfaringene er at dugnad er en fin sosial ramme for de foresatte å møtes, og samtidig gjøre en innsats for at barna og de ansatte får det fint på uteområdene.