Revehiet

Dette er avdelingen for de største barna i barnehagen. Avdelingen har to ansatte og plass til 12 barn over tre år.

Barna på Revehiet skal få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser. Vi voksne på Revehiet skal utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling.

Barn i denne aldersgruppen har stor glede av å leke med andre barn, og når de får utfolde seg i ulike typer lek og samspill, legges grunnlaget for at de kan bli godt kjent med hverandre og etablere vennskap. På Revehiet har vi voksne som har positive holdninger til barn som leker, vi skal legge til rette for et trygt og spennende lekemiljø med fysiske utfordringer og vi skal være med på å inspirere barna.

På Revehiet jobber vi med sosial kompetanse gjennom "det er mitt valg" og "grønne tanker glade barn", førskolebarna har sin egen førskolegruppe hvor vi forbereder barna på skolestart, også har vi to utedager i uken.