Våre Grunnsyn

STØTTENDE

Jeg er et støttende stillas, veileder og legger til rette for at du får en god opplevelse. Jeg er tilstede når du trenger en hjelpende hånd.

NYSGJERRIG

Jeg pirrer din nysgjerrighet ved å være nysgjerrig med deg. Jeg følger ditt fokus og dine interesser.

INKLUDERENDE

Jeg ser deg og respekterer deg for den du er.

LYTTENDE

Jeg har barnets beste i fokus og kjenner deg godt. Jeg er tilstede og lytter til ALT du vil fortelle meg.

LEKENDE

Jeg leker med deg, og støtter, inspirerer og oppmuntrer slik at du får gode erfaringer i å mestre samspill med andre barn.