Marihøna

Dette er avdelingen for de minste barna i barnehagen. Avdelingen har to ansatte og plass til seks barn under tre år.

På Marihøna jobber vi etter en tilknytningsbasert pedagogikk der målet er å viareta barnas behov for omsorg, trygghet og utvikling. De minste barna i barnehagen har et stort behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet, for å kunne utvikle seg normalt og tilegne seg læring. Her skaper vi rom og legger til rette for gode opplevelser.

På Marihøna er vi voksne fysisk og emosjonelt til stede, vi leser og tolker barnas signaler og legger til rette for hver enkelt barns behov. Gjennom dagligdagse rutiner og aktiviteter opplever barna en forutsigbarhet i hverdagen. Barna møter ulike aktiviteter som for eksempel formingsaktiviteter, sang, musikk, høytlesing, sanselek og tumlelek. Gjennom hverdagen, rutiner og samspill med andre barn og voksne vil vi skape grunnlag for at barna skal lære å forstå både seg selv, andre mennesker og omverden.