Psykologisk førstehjelp

Barnehagen bruker programmet "HELE MEG" Om kropp og grenser i barnehagen

"HELE MEG" Er et program hvor vi lærer barn å forstå kroppen sin, like kroppen sin og bestemme over egen kropp. Vi skal ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp og styrke følels og individ.

I tillegg skal vi forebygge vold, seksuelle overgrep og grenseoverskridelser. Temaeløftes frem, slik at tabuet rundt seksualitet reduseres.

Programmet har temaer som inneholder faktadel, bilder, historier, refleksjonsspørsmål til barna, oppgaver og aktiviteter.